JLM Terapi
T: 24 91 46 07
E: info@jlmterapi.dk

Livskriser

Alle kan få brug for professionel hjælp til psykologiske problemer sådan at vi kan finde vores gemte og glemte ressourcer frem.

Det er ikke alle problemer og udfordringer, vi kan klare alene eller med familie og venners hjælp. Livskriser, store livændringer og problemer med relationer kan sætte gang i gamle uhensigtsmæssige reaktioner eller vi kan blive ambivalente, følelsesovervældede eller blive helt magtesløse.

Der kan f.eks. være tale om sygdom, arbejdsrelaterede problemer, skilsmisse, tab og sorg, misbrug i familien, familieforøgelse, uenigheder i familien, eller følelser /reaktioner vi ikke kan forstå og håndtere . 

Vi kan få symptomer som problemer med selvværdet, angst, depression eller opleve indre tomhed, have svært ved at kommunikere og omgås andre mennesker og i det hele taget være i mistrivsel, der blot bliver værre ved ikke at opsøge hjælp.Selvom dine problemer påvirker og påvirkes af dine relationer, kan det ofte give mening at starte med at kigge på sig selv og egne muligheder for indsigt og udvikling. Få taget sig af egne gamle mønstre og indre konflikter. 

Vi kan ikke ændre barndommen eller andre mennesker, men forandring af eget perspektiv, kan give et mindre konfliktfyldt liv og dermed også et mere værdifuldt liv. Et samtaleforløb kan varierer i længde, men ofte er det sådan, at bag en konkret problemstilling eller besværlig situation, ligger et grundlæggende mønster, der vil give en masse energi og nye handlemuligheder at blive bevidst om.

Jeg vil altid møde dig med ressource og relations fokus, sådan at vi sammen både har fokus på dine problemer, dine ressourcer og påvirkningen fra og på samspillet med dine relationer.