Terapi med større børn og unge

Terapi med større børn og unge vil typisk være samtaleterapi. Her inddrager vi ofte min store tavle, så den unges tanker, følelser, sansninger og impulser bliver visuelt synlige.

Ligesom min erfaring er at forandringsmodeller og metafore kan være hjælpsomme at få tegnet på tavlen, så er de lettere at integrere som nye muligheder.

Temaerne kan fx være relateret til en forælders misbrugsproblem eller sygdom, skilsmisse, mobning, relations problemer, selvværdsproblematikker, seksualitet, selvskade, uddannelses forvirring, sorg eller generel mistrivsel.

Den unges voksne inviteres med efter behov og som regel som afslutning, så de kan bakke den unge op i de nye indsigter og strategier som den unge har fundet under terapiforløbet.

Undervejs er det vigtigt at have en fælles kontrakt om, hvad der er tavshedspligt omkring. Forløbets længde kan variere fra få gange gange til forløb over længere tid. De fleste unge vil mærke en bedring efter ganske kort tid, idet jeg arbejder med ressourcefokus.